ویژگی آب و هرای یزد

ویژگی آب و هوای یزد

امتیاز کاربر: / 2
بدخوب 
ویژگی آب و هوای یزد
آب و هواي استان عمدتاً گرم و خشك و ميزان بارندگي بين 50 الي 350 ميليمتر در سال است. نوسان درجه حرارت در زمستان و تابستان و حتی در شب و روز بسيار زياد است. حداکثر حرارت 45 درجه سانتيگراد بالای صفر و حداقل 20 درجه سانتيگراد زير صفر متغير است. ميانگين روزانه دما برای تمام سال بين 9/11 تا 7/20 درجه سانتيگراد متغير است. محدوده استان يزد جزئی از فلات مرکزی ايران است که کويرهای ايران نيز عمدتاً در اين فلات جای دارند. بخش بزرگی از مساحت محدوده استان را قسمتهايی از کويرهای مختلف پوشانده است.[5]
پوشش گياهي استان يزد سطح مراتع استان 6518000 هكتار برآورد گرديده كه 781163 هكتار آنرا مراتع خوب 2809978 هكتار آنرا مراتع متوسط و 2926859 هكتار آنرا مراتع ضعيف تشكيل مي دهد.
مراتع ضعيف از حواشي كويرها با سطح سفره آب زيرزميني بالا كه عمدتاً گياهان شور پسند نظير اشتان، انواع سالسولاها و شورگز در آن مشاهده مي گردد شروع شده تا مناطق داراي آب زيرزميني پايين كه پوشش گياهي موجود در آن عمدتاً در آبراهه ها و مسيل ها مشاهده مي گردد ادامه پيدا مي كند.
از جمله گياهان موجود در مناطق با آب تحت الارض مي توان به رمس، تاغ، جفنه، اسكنيل و گاهاً درمنه و قيچ اشاره كرد.
با افزايش ارتفاع از سطح دريا و بهتر شدن وضعيت بارندگي و در نتيجه بهبود شرايط خاك ، پوشش گياهي مراتع نيز از نظر درصد پوشش تاجي و تراكم و همچنين تنوع گونه اي و پراكنش يكنواخت وضعيت بهتري پيدا كرده كه اين دسته از مراتع در رديف متوسط قرار مي گيرند. گونه ها غالب اين مراتع درمنه دشتي تشكيل مي دهد با ساير گونه هاي گياهي نظير قيچ، جفنه،‌آنك،‌كُلاميرحسن و... تيپ گياهي تشكيل مي دهد.‍‍‍‍‍
مراتع خوب استان عمدتاً از محدوده ارتفاعي 2000 متري از سطح دريا شروع شده كه بعلت برخورداري از بارندگي بيش 250 ميلي متر پوشش گياهي از نظر تراكم و تنوع وضعيت بهتري نسبت به ساير مراتع دارا مي باشد. گونه گياهي عمدتاً اين مراتع درمنه كوهي مي باشد كه با گونه هاي گياهي نظير كما، گون كتيرايي ،‌ بادام كوهي و... تيپ گياهي تشكيل مي دهد. در اين مراتع گونه هاي درختي نظير بادام كوهي، انجير كوهي ، بنه ، ارژن مشاهده مي گردد كه گاهي اوقات توده جنگلي راتشكيل داده اند از جمله مراتع خوب استان مي توان به اطراف نصرآباد تفت، علي آباد تفت، سرند در طبس،‌ تنگ چنار،‌ خرانق ،‌ چنارناز و كرخنگان و باغ شادي خاتم اشاره كرد.